Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
    κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Wanderer, if you come to Sparta, announce there that you have seen us lying here as the law commanded.


Please feel welcomed on our homepage. If you feel like having fun in the team, don’t be afraid to contact us via email or Facebook.

Visit us on Facebook…
…or visit us on Youtube…
… or on Instagram

2022-11-05T00:04:00

  Tage

  Stunden  Minuten  Sekunden

bis

Sparta