Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
    κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Vagabundo, si llegas a Esparta, anuncia allí que nos has visto aquí tirados como manda la ley.


Sé bienvenido a nuestra página web. Si te apetece divertirte en el equipo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico o de Facebook.

Visítenos en Facebook…
…o visítenos en Youtube…
… o en Instagram

2021-11-05T00:04:00

  Tage

  Stunden  Minuten  Sekunden

bis

Sparta