Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
    κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Viandante, quando vieni a Sparta
Ci hai visto giacere qui come la legge comandava

Si senta il benvenuto sulla nostra homepage. Se vuoi divertirti nella squadra, non esitare a contattarci via e-mail o Facebook.

Noi su Facebook
Noi su Youtube
Noi su Instagram

2022-11-05T00:00:00

  Tage

  Stunden  Minuten  Sekunden

bis

Sparta