Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
    κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest
    Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.

Fühle dich Willkommen geheißen auf unserer Homepage. Wenn du Lust auf Spaß im Team hast, scheue dich nicht, uns via E-Mail oder Facebook zu kontaktieren.

Wir auf Facebook
Wir auf Youtube
Wir auf Instagram
2022-11-05T00:00:00

  Tage

  Stunden  Minuten  Sekunden

bis

Sparta